Kommunikation Leda och arbeta i mångkulturella miljöer

Att få effekt av det arbete man utför i en arbetsgrupp är helt centralt när det gäller att arbeta mot ett gemensamt mål. I alltför många grupper arbetar man hårt och till synes effektivt, men förlorar mycket energi och kraft på grund av till exempel bristande tillit, undvikande av eller oförmåga att ta hand om konflikter samt bristande engagemang och ansvarskänsla.

Våra arbetsplatser är idag ofta en smältdegel av människor med olika bakgrunder. Mångfald i organisationer kan vara fantastiskt! Det kan bidra till innovation, arbetsglädje och en fantastisk personlig utveckling. Men tyvärr sker ofta det motsatta.

Mångfald leder till missförstånd, konflikter, frustration och grupperingar som i sin tur leder till hög omsättning av personal. Konsekvenserna har potential att bli ännu värre och drabba både personal och kunder. Med en kort utbildning i kulturkompetens kan vi vända på denna trend och lära oss att göra mångfalden till en enorm styrka.

Utbildningsmål

Under en dag lär vi oss hur vi bättre kan förstå varandra, undvika missförstånd och utveckla vår kulturkompetens. En djupare förståelse för andra kultur kräver tid, men under denna kurs får deltagarna verktygen för att utveckla detta. Vi lär oss att vidga vår egen ”karta” av världen och se olika perspektiv.

Sverige och svenskarna har sin syn på världen som för utomstående kan vara väldigt annorlunda. Sådant som är självklart för oss kan vara helt främmande för andra kulturer. Några saker där Sverige sticker ut är tex vår syn på ledarskap, titlar, hur vi hanterar konflikter och vår syn på religion.

Målgrupp

Kursen passar dig som leder en arbetsgrupp eller en organisation som är mångkulturell.

Förkunskaper

Inga.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 8 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 2 orter
2 tillfällen

Innehåll i punktlistform

  • Redskap som kan bidra till bättre samarbete mellan olika kulturer.
  • Använda verktygen och redskapen för att skapa välmående och högpresterande team. Som ökar arbetsglädje, energi och motivation i blandade grupper.
  • Forskning om kultur från bla Hofstede och Erin Meyer.
  • Förståelse för olika synvinklar.
  • Sin egen ”karta” av världen och hur den kan vara annorlunda från andras.
  • Hur man kan vidga sin ”karta” och öka förståelse för andra kulturer.
  • Konsten att inte döma, förutfattade meningar och övergeneralisera. Individ vs grupp (kultur).
  • Kommunikationsmodeller för bättre samarbete i blandade grupper.
  • Lära oss från personliga berättelser från kursledaren samt deltagarnas egna erfarenheter.