Öppna kurser

Kommunikativ framgång med DISC

Bli en mästare på färgspråkets magi. Hur uppfattas du egentligen? Utbildningen lär dig bygga relationer utifrån varje individs unika kommunikationsstil.

Upptäck hur du effektivt kan:

  • Bemöta andra så de känner tillit och förtroende för dig
  • Skapa motivation, drivkraft och påverka människor
  • Anpassad kommunikation med hjälp av DISC beteendestilar (även kallad DISK)
  • Förstå kraften eller skadan i första intrycket
  • Skapa resursstarka tillstånd hos dig själv och andra

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du ska bli ännu bättre på att påverka personer i din omgivning. För att nå dit tar vi hjälp av DISC färgspråk som består av fyra olika beteendestilar. Du identifierar din egen beteendestil och lär dig känna igen andras beteendestil så att du på ett effektivt sätt kan anpassa din kommunikation och nå ut med dina budskap. För att undvika missförstånd behöver vi därtill ha förståelse för hur andra människor vill bli kommunicerade till och hur vi påverkas av olika automatiska och omedvetna beteenden. Därför går vi igenom beteendevetenskapliga och neurologiska aspekter av kommunikation.

Du kommer att gå från utbildningen med nya insikter om dig själv och användbara verktyg för att påverka din omgivning.

Målgrupp

Alla som i sin vardag är beroende av att vara framgångsrik i sitt sätt att kommunicera med andra människor. Framförallt brukar chefer, konsulter, entreprenörer och säljare finna kursen extra användbar.

Förkunskaper

Inga

Innehåll

En utbildning som identifierar och belyser hur ditt beteende påverkar personer i din omgivning och hur du blir en bättre medarbetare och ledare genom att bli en kraftfullare kommunikatör. Du får konkreta råd kring hur du når fram med ditt budskap, blir en bättre lyssnare och därmed stärker relationen till dina kollegor.

DISC beteendestilar

Varför har vi så svårt för en del personer? Hur kommer det sig att det klickar med andra? Utifrån “färgspråket” får vi förståelse för att vi alla inte kommunicerar på samma sätt. Avsnittet ger dig konkreta tips och metoder för att bli en bättre kommunikatör. Inför utbildningen gör du en självanalys och får vid kursstart en rapport som belyser din beteende- och kommunikationsstil.

Kroppsspråk och röst

Är du medveten om ditt kroppsspråk? Hur låter din röst? Du berättar mer än du tror. Vi tittar på de vanligaste fallgroparna när det gäller kroppsspråk och röst och hur man ska göra om man vill bli tydligare och ge ett starkare intryck.

Gyllene regler för en bättre arbetsmiljö

Kommunikationskultur. På vad sätt bidrar du till din omgivning? Och hur vill och kan du påverka den?
Om du byter avdelning kan det rent av kännas som att byta planet. Vad är det egentligen som är annorlunda? Vi tittar på vad som skiljer en bra, mogen och väl fungerande arbetsmiljö mot en mindre bra.

Feedback för personlig utveckling

Att ge feedback. Att ta emot feedback. Feedback är ett av de bästa verktygen som finns för att utveckla sig själv och andra. Ändå ger vi inte alltid den feedback vi borde. Och kanske får vi inte heller den feedback vi borde få. Vi går igenom och praktiserar feedback i syfte att skapa en feedbackkultur på din arbetsplats där detta är en självklarhet och naturligt verktyg för att förändra och förstärka beteenden och uppnå önskade resultat och framgångar.