Öppna kurser

Presentationsteknik Fördjupning

En individuellt anpassad kurs som sker via ett coachningsprogram utifrån dina förutsättningar, behov och utmaningar. Detta är en fördjupande kurs i presentationsteknik som syftar till att stimulera, utmana och inspirera dig som kommunikatör, presentatör och estradör. Att ta dig an presentationer med några enkla effektiva verktyg och förhållningssätt som skapar lyskraft. Efter utbildningen erhåller du ett personligt utfärdat certifikat.

Kursen ger dig konkreta verktyg för att arbeta med ditt uttryck och dina historier som hjälper dig att sälja in din idé, produkt eller ditt företag. Kraftfullt historieberättande gör att du bygger förtroende, skapar hågkomst och påverkar din omgivning. Kursens syftar också till att stimulera, utmana och inspirera dig som kommunikatör, presentatör och utveckla dig mot din fulla potential.

Upplägg

 1. Samtal mellan kursdeltagare och konsult för att identifiera behov, förutsättningar och skapa ett individanpassat upplägg.
 2. Kursdeltagaren arbetar med sin(a) presentation(er)
 3. Lexicon skickar ut länk till digital Playmodul, tema Storytelling, till deltagaren
 4. Två timmars personlig coachning med videofilmning och feedback
 5. Lexicon skickar ut länk till digital Playmodul, tema Lyskraft, till deltagaren
 6. Två timmars personlig coachning med videofilmning och feedback

 

Presentationsteknik fördjupning är en kurs som är individuell och där deltagarens syfte, mål och agenda är i fokus. Innehållet skräddarsys ihop med deltagaren och vid träffarna så tränar deltagaren inför kamera med feed back av genomförande konsult. Deltagaren tar med en eller flera presentationer in i utbildningen som antingen ska skapas eller befintliga presentationer som ska förbättras, förändras eller ska skapas en dramaturgisk kurva till.

Utbildningsmål

Att deltagaren ska sta stärka både sitt sätt att leverera sin presentation, manus och stöd av tekniska hjälpmedel. Detta tillsammans ska uppnå en professionell presentation som trollbinder sin åhörare. Deltagaren är med i processen och skapar syften och mål med utbildningen.

Målgrupp

Personer som presenterar inför grupper där det personliga framförandet och avtrycket är viktigt och som ska vara bestående

Förkunskaper

Lexicons grundkurs i Presentationsteknik & Retorik eller motsvarande. Deltagaren ska ha med en eller fler befintliga presentationer med sig till utbildningen.

Bland innehållet

 • Kroppen och rösten är verktyg för lyskraft
 • Passion spöar statistik
 • Fokus på nytt och viktigt i innehållet
 • Inspiration
 • Den dramaturgiska kurvan
 • Anslag, presentationsfas, vändpunkt och sensmoral
 • Att använda ett bildspråk
 • Berättartempo

Erbjuds även som anpassad utbildning

Utbildningen genomförs normalt under 3 dagar, inklusive hemuppgifter och förberedelse, men kan efter önskemål även genomföras som en anpassad utbildning på cirka 2-3 dagar. Kontakta oss gärna för mer information.