Kommunikation Presentationsteknik och Retorik

Lär dig konsten att övertyga, inspirera och motivera. Med kraftfull kommunikation, kontroll över kroppsspråk och röst kommer du att ta dina presentationer till nya nivåer.

På denna kurs får du retoriska verktyg, tips och knep samt mycket praktisk träning som utvecklar dig som kommunikatör. För att bli en god presentatör måste du ta vara på din personlighet, våga använda dina egna erfarenheter och ha förståelse för hur du kan aktivera, motivera och stimulera dina åhörare samt skapa dialog. Du får med dig konkreta tips och råd kring användande av visuella hjälpmedel såsom PowerPoint, blädderblock och whiteboard.

Utbildningsmål

Du ska kunna genomföra fängslande muntliga presentationer, hantera nervositet och stress inför en presentation, strukturera och anpassa budskapet till aktuell målgrupp. Dessutom använda din personlighet, dina hjälpmedel och utveckla ditt kroppsspråk och din röst.

Målgrupp

Alla som ställs inför situationen att presentera internt eller externt.

Förkunskaper 

Inga

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
4 tillfällen

Innehåll

Skapa vinnande presentationer

 • vilka mål har jag med min presentation
 • vilken är min målgrupp
 • hur förbereder jag mig och hur ska min presentation byggas upp
 • hur ska jag starta för att vinna förtroende från början
 • att upprätthålla intresset genom hela presentationen
 • hur får jag lyssnarna att minnas
 • hur påverkar jag bäst och skapar förtroende hos lyssnarna
 • en bra avslutning

Ditt personliga framträdande

 • hur ska jag använda kroppsspråket
 • röstens betydelse
 • hur hanteras rampfeber
 • hur utnyttjar jag min personlighet i mitt framträdande

Träning och återkoppling

 • du genomför 7 - 9 olika presentationer
 • du får konkret feedback från kursledaren och kursdeltagarna
 • vissa av presentationerna videofilmas

Att använda hjälpmedel på rätt sätt

 • grundläggande råd och tips kring PowerPoint-användande
 • låt hjälpmedlen hjälpa dig och inte stjälpa dig
 • att stärka mitt budskap med olika hjälpmedel
 • riktlinjer för hur olika hjälpmedel ska användas

Diplom

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom.

Anpassning

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.  

Nästa steg/Du kanske även är intresserad av…

Presentationsteknik och retorik – 1 dag

Presentationsteknik med PowerPoint