Öppna kurser

Briljera med ditt webinar

Bli en mästare på att genomföra webinar! Att producera och genomföra webinar ställer speciellt krav på dig som kommunikatör. Den här utbildningen syftar till att ge dig konkreta verktyg för att göra dina webinar till lärorika upplevelser som lämnar avtryck hos deltagarna. Du får lära dig hur du kan utnyttja tekniken för att kombinationen av dig som person och ditt material ska lysa igenom rutan deltagarna ska tillgodogöra sig den förmedlade kunskapen på bästa sätt.

Utbildningsmål

Du ska efter kursen ha redskap för att kunna genomföra minnesvärda och professionella presentationer, samt kunna strukturera och anpassa budskapet till aktuell målgrupp. Du ska dessutom ha förståelse för hur du kan använda din personlighet, ditt historieberättande, ditt kroppsspråk och din röst för att förmedla ditt budskap. Vi ger dig även möjlighet att arbeta i par framför kameran.

Antal deltagare

Max 6 deltagare.

Målgrupp

Alla som står inför att producera och genomföra webinar.

Förkunskaper

Inga.

Innehåll

Dag 1

Skapa vinnande presentationer för webinar
Ditt personliga framträdande inför kameran
Träning och återkoppling
Att använda hjälpmedel på rätt sätt

Dag 2 

Tekniska och praktiska förberedelser
Kameraträning
Träning och återkoppling