Öppna kurser

Presentationsteknik för dig med scenskräck

Hjärtklappning, ångest och nervositet är känslor många upplever när man pratar inför andra. Detta är inte ovanligt, snarare tvärtom och en av mänsklighetens största rädslor. I princip alla duktiga talare har upplevt detta och de har alla olika strategier för att bryta sig loss och hantera detta tillstånd. Olika strategier passar för olika personer och det är därför viktigt att ge sig tid att hitta sin egen. Under denna utbildning lär vi oss grunderna i presentationsteknik med fokus på att hantera nervositet och scenskräck. Vi utbildar i små grupper och alla får sin tid för lärande. Vi går systematiskt igenom hur man kan hantera olika situationer och hur man ska träna i sin vardag för att slippa olustkänslorna som man förknippar med att tala inför andra.

Utbildningsmål

Målet med denna utbildning är att varje deltagare ska lära sig hantera sin nervositet och bli bättre på att presentera och tala inför andra.

Detta är en praktisk utbildning där du under trygg handledning tränar dig i att hantera obehagliga situationer i samband med att tala inför andra. Du får tycka att det är jobbigt men ska inte må dåligt eller känna dig pressad. Du får tiden du behöver och vägledningen att ta steg framåt i din egen takt.

Målgrupp

Alla som vill bli en bättre på att hantera nervositet och på att tala inför andra utan att känna olustkänslor.

Förkunskaper

Inga.

Innehåll

  • Varför blir jag nervös
  • Hur bör jag förbereda mig
  • Hantera nervositet under en presentation
  • Kroppsspråk
  • Struktur
  • Genomslag