Öppna kurser

Presentationsteknik för erfarna presentatörer

Kan du grunderna i presentationsteknik och står du ofta inför en grupp och pratar? Känner du ett behov av vidareutveckling och feedback och få ny energi som presentatör så är detta utbildningen för dig och anpassad efter dina förutsättningar. Vi utbildar i små grupper med fokus på varje deltagares förutsättningar och egna uppsatta mål med sin utbildning.

Utbildningsmål

Målet med denna utbildning är att utveckla ditt personliga uttryck och avtryck i dina presentationer och framföranden. I utbildningen så tar vi med dina egna personliga utmaningar och dom saker som du själv vill uppnå för att ta dina prestationer till en ytterligare nivå.

Målgrupp

Du som i dag är en person som håller presentationer, utbildar eller arbetar som ledare och som känner ett behov av att utveckla dig och ditt sätt att presentera inför andra.

Förkunskaper

Grundkunskaper i presentationsteknik

Innehåll

  • Genomgång av struktur, kroppsspråk, och retorik
  • Möta motstånd och svåra situationer
  • Behålla lusten att presentera
  • Ad Hoc presentation
  • Övningar utifrån dina specifika utmaningar

 

Inför denna utbildning ingår en förstudie där vi ber dig svara på frågor om dina personliga utmaningar och förväntningar på utbildningen.

Andra utbildningar som kan intressera