Kommunikation Tillgänglighet och inkludering på arbetsplatsen

Har du en kollega eller anställd som har en funktionsnedsättning? Förmodligen. Många funktionsnedsättningar syns inte utanpå och kan passera omärkta men orsaka problem både för personen och arbetsgruppen.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 8 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
1 tillfällen

Innehåll

Genom att skaffa dig kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar och lära dig mer om vad du kan tänka på i möten, vid instruktioner och återkoppling kan du förbättra arbetsmiljön för alla. Dessutom blir du medveten om kompetens och kan välkomna fler till er arbetsplats.

Utbildningsmål

Målet är att ge dig kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar samt insikt kring hur du kan lägga grunden för samt bidra till en inkluderande arbetsmiljö.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till chefer, ledare och arbetsgivare som vill förbättra sin förmåga att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Introduktion

 • Tillgänglig arbetsmiljö är en rättighet
 • Universell utformning och design för inkluderande arbetsmiljö

Fakta om olika funktionsnedsättningar

 • Rörelsenedsättning
 • Hörselnedsättning och döva
 • Synnedsättning
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa
 • Dyslexi och läs & skrivproblematik

Råd om bemötande av anställda med olika funktionsnedsättningar

 • Strategier för att skapa en inkluderande arbetsmiljö för anställda med olika behov och funktionsnedsättningar
 • Att tänka på i intervju, introduktion, möten och på fikarasten

Anpassa och testa

 • Genomgång av tillgängliga tekniska verktyg och stöd för att underlätta arbete och kommunikation på arbetsplatsen.
 • Inkluderande kommunikation i skrift
 • Testa hur det känns att inte se, sitta i rullstol eller att ha Adhd

Diskussion och frågestund

Anpassning

Har ert företag behov av anpassad utbildning inom området? Vi skräddarsyr utbildningens tid, plats och innehåll helt efter era behov. Kontakta oss för mer info.