Ledarskap Ledarskap för erfarna chefer – coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en utbildning för dig som vill förbättra dina färdigheter i att stärka individer och gruppers förmåga till självständigt och utvecklande arbete. Ett coachande förhållningssätt hjälper dig att stärka individuell utveckling, grupputveckling och lägger en bra grund för förändring och ökat engagemang. Som resultat kan ni få ut individers och gruppers fulla potential. Coachande ledarskap handlar i grunden om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor presterar och mår bättre. 

Utbildningen är tre dagar lång och innehåller kortare teoripass varvat med mycket praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig.  Mellan de två första dagarna och den tredje hinner det gå några veckor då du har möjlighet att applicera det du lärt dig och komma fram till vilka områden som är allra viktigast för dig att träna vidare på. Under utbildningsdagarna lägger vi också gott om tid på reflektion kring de utmaningar som är specifika på just din arbetsplats. Kursdagarna erbjuder också möjlighet att lära av övriga deltagare och utbyta erfarenheter.  

I den komplexa och föränderliga värld vi lever och arbetar i idag krävs ett förändrat ledarskap som lägger mer fokus på det man ibland kallar ”soft skills”, dvs förmågan att bygga relationer, kommunicera effektivt, lösa konflikter och ge och ta emot återkoppling för kontinuerlig utveckling. För att få ut individers och gruppers fulla potential krävs engagemang, samarbete och ansvarstagande hos var och en.  

Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande där vi varvar korta teoriavsnitt med tid för reflektion, diskussion och praktisk träning i mindre grupper.  

Du får med dig ett användbart utbildningsmaterial med konkreta och tydliga verktyg som gör det möjligt för dig att applicera det du lärt dig direkt efter utbildningen.  

Utbildningsmål 

Efter utbildningsdagarna har du såväl teoretiska kunskaper som praktiska, direkt användbara verktyg och färdigheter med dig. Du känner dig trygg i att använda mer av ett coachande förhållningssätt i vardagen och vet vilka specifika situationer du kan använda olika verktyg som vi har tränat på.  

Du har med dig en mängd konkreta verktyg för coaching och effektiv kommunikation på arbetet, och har god förståelse för varför och hur ett coachande förhållningssätt leda människor till såväl bättre prestationer och utveckling i arbetet som ett bättre måend 

Du har under utbildningsdagarna fått gott om tid för praktisk träning och reflektion kring ditt eget ledarskap. Du har också fått återkoppling på olika situationer.  

Du har även med dig en konkret handlingsplan för ditt eget ledarskap och de utmaningar som är specifika för just din arbetsplats, roll och situation.  

Som en bonus kommer du även att märka att det du lärt dig är högst användbart även på andra områden i livet.  

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med utveckling av individer och grupper och har behov av effektiva verktyg och förhållningssätt. Du kan vara chef, projektledare, teamledare, konsult eller specialist med behov av att hjälpa andra att se egna lösningar och möjligheter.   

Förkunskaper 

Inga specifika förkunskaper.  

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 3 dagar
Ditt pris 21 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 2 orter
3 tillfällen

Innehåll

 • Varför behövs ett coachande ledarskap? 
 • Coaching som koncept 
 • Chef, ledare och coach – likheter och skillnader 
 • Coachingens nycklar – färdigheter för effektiv coaching 
 • Relationens betydelse 
 • NÖHRA – en modell för utveckling, framgång och effektfulla samtal  
 • Effektfulla frågor som skapar förändring 
 • Konsten att lyssna 
 • Att gå från att ge tips och råd till att skapa verklig utveckling 
 • Att hantera hinder 
 • Att sätta glasklara och motiverande mål 
 • Motivation och engagemang 
 • Att ge återkoppling som får effekt 
 • Delegering 
 • Faktorer som är avgörande för att bygga ett effektfullt team 
 • Mycket praktisk träning samt reflektion och återkoppling 

Diplom 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom. 

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.