Öppna kurser

Feedback

Att bli sedd är livsviktigt för oss människor. Vi behöver alla feedback i olika mängd för att känna motivation och arbetsglädje. Positiv feedback och utvecklingsbar feedback är innehållet i denna dag.

När vi jobbar med tydlig uppföljning och utvecklande feedback skapar vi en positiv förändringskultur. Vi säkerställer ett öppet klimat där saker inte ligger och gror utan vi talar igenom utvecklingsbara områden och beteenden som behöver förändras, vilket ger en trovärdig miljö för alla. Att kunna ge och ta emot kritik på arbetsplatsen är viktiga framgångsfaktorer, att leverera detta på rätt sätt är avgörande om en positiv förändring kommer att ske.

Utbildningsmål

Intentionen med utbildningsinsatsen är att skapa kunskap och medvetenhet om hur man ger feedback på rätt sätt. Vi kommer att gå igenom användbara och enkla modeller för att lyckas med detta. Vi kommer träna praktiskt i små och stora grupper för att själva utvecklas både teoretiskt och praktiskt på området.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig feedback oavsett tidigare erfarenheter.

Innehåll

  • Vad är feedback
  • Regler inom feedback
  • Användbara modeller
  • Feedbacktrappan
  • Ge och ta emot feedback
  • Praktisk träning
  • Gruppuppföljning och diskussioner
  • Verktygslåda
  • Individuell utvecklingsplan