Ledarskap Feedback

Feedback – en metod som får effekt är en utbildning för dig som vill stärka din kunskap och dina färdigheter när det gäller att ge och ta emot återkoppling. Kursen kan vara ett steg i att få återkoppling att flöda naturligt i sin organisation eller arbetsgrupp. Att återkoppling är en viktig grundpelare för utveckling har de flesta insett, men ändå har få de färdigheter som krävs för att paketera och leverera återkoppling på ett sätt som gör att den andra personen (eller gruppen) verkligen öppnar upp för att ta emot budskapet. Många gånger levereras återkoppling men landar i den mentala soptunnan och leder därmed inte till önskat lärande. Utbildningen ger dig konkreta och direkt användbara verktyg för att få återkoppling att fungera i din vardag.

Utbildningen är en heldag  och innefattar kortare teoripass varvat med praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig.  Under utbildningsdagen lägger vi också tid på reflektion kring de utmaningar som är specifika på just din arbetsplats och i din roll. Kursdagen erbjuder också möjlighet att lära av övriga deltagare och utbyta erfarenheter. Alla går ifrån dagen med en tydlig egen handlingsplan för sin egen specifika situation.

I den komplexa och föränderliga värld vi lever och arbetar i idag krävs, oavsett roll och ansvar, att var och en leder sig själv på ett effektivt sätt. Frekvent, ärlig och väl formulerad återkoppling såväl mellan kollegor som mellan ledare och medarbetare är då ett fundamentalt verktyg för att få arbete och samarbete att fungera väl och utvecklas över tid.  På kursen får du ökad förståelse för varför vi kan känna ett motstånd mot att ge och ta emot återkoppling samt lär dig konkreta metoder för att ge återkoppling på ett sätt som inte leder till försvar utan öppnar upp och möjliggör förändrat eller förstärkt beteende. Man skulle kunna kalla metoderna hjärnvänlig återkoppling.

Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande där vi varvar korta teoriavsnitt med tid för reflektion, diskussion och praktisk träning individuellt och i mindre grupper. Vi fokuserar på deltagarnas konkreta utmaningar i de roller och organisationer de verkar i.

Du får med dig ett konkret och användbart utbildningsmaterial med konkreta och tydliga verktyg som gör det möjligt för dig att applicera det du lärt dig direkt efter utbildningen.

Utbildningsmål

Efter utbildningsdagarna har du såväl teoretiska kunskaper som praktiska, direkt användbara verktyg och färdigheter med dig för att kunna ge och ta emot återkoppling på ett sätt som får effekt.    

Du har med dig en mängd konkreta verktyg för olika typer av feedbacksituationer och konfliktfyllda situationer.

Du har under utbildningen fått gott om tid för praktisk träning och reflektion kring din egen roll och arbetssituation och när och hur du bäst har nytta av ökade kunskaper och förbättrade färdigheter när det gäller återkoppling.

Du har under utbildningen fått tid att ta fram en konkret handlingsplan för hur du vill stärka ditt sätt att ge och ta emot återkoppling.

Det du lärt dig är även användbart även på andra områden i livet, vilket kan ses som en bonus.

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till var och en som vill stärka sin förmåga att ge och ta emot återkoppling på arbetet. Du kan vara såväl chef som medarbetare och erfaren eller ny i din roll. Kanske ser du att ni ger för lite feedback i er organisation idag eller att den feedback som ges inte leder till önskade förändringar.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 8 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
1 tillfällen

Innehåll

  • Vikten av återkoppling i en föränderlig värld. Och vad gör det så svårt?
  • Den mänskliga hjärnan och de tre motivationssystemen Prestationssystemet, Hotsystemet och Omsorgssystemet
  • Att ta emot feedback – feedbacktrappan och vår tendens att förkasta, förneka och förklara
  • Hjärnvänlig feedback – att paketera och leverera återkoppling på ett sätt som inte skapar motstånd
  • Från feedback till feed-forward
  • Aktiv feedback för maximal effekt
  • Självreflektion – styrkan i att ge sig själv regelbunden återkoppling
  • Det empatiska språket – grunderna i Non Violent Communication
  • En konkret handlingsplan just för mig

Anpassning

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.

Nästa steg/Du kanske även är intresserad av…

Effektiva möten som är en endagskurs där du får med dig de bästa tipsen för att hålla engagerade, fokuserade och effektiva möten.

Effektfulla team som är en endagskurs med fokus på vilka faktorer som spelar störst roll för att bygga effektfulla och tillitsfulla team.