Ledarskap Konflikthantering och utmanande samtal

En vanlig orsak till att man tvekar med konflikthantering och svåra samtal är brist på kunskap snarare än brist på tid.

För att lyckas med konflikthantering och utmanande samtal måste du ha ett stöd, en samtalsmodell, du måste vara medveten om vad du vill och vad som krävs. Träning ger färdighet och det är vad vi fokuserar på i den här utbildning, kortare genomgång av teori där fokus är att aktivt träna genom rollspel samt gemensam reflektion tillsammans med andra. På så vis lär du dig grunderna och får ett stadigt fundament att ta dig an utmaningarna.

Utmanande samtal kan gälla allt från underprestation till alkoholproblem. Som chef/ledare har man ansvar för att samtalet är professionellt och strukturerat och framförallt att det blir av. Konflikter påverkar alla i en arbetsgrupp och det finns en förväntan både från medarbetarna som är involverade i konflikten och övriga i arbetsgruppen att du som chef tar tag i konflikten om och när den uppstår.

Under utbildningen tränar vi på att hålla samtal utifrån två perspektiv, att du själv känner dig trygg i att hålla utmanande samtal och att du lär dig medla mellan kollegor som inte kommer överens.

Utbildningsmål 

Målet är att ge dig som deltagare mod och kunskap att ta tag i de problem som uppstår, att du ska känna dig professionell och säker när det gäller konflikthantering och utmanande samtal.

Målet är även ökad självinsikt och förståelse för din egen roll och hur ditt ledarskap bidrar till att skapa en positiv arbetskultur.

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en grundutbildning i att hantera konflikter och utmanande samtal och lämpar sig både för dig med och utan arbetsgivaransvar.

Förkunskaper 

Inga specifika förkunskaper 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
2 tillfällen

Innehåll

 • Bygga tillit inom en grupp
 • Psykologisk trygghet
 • Din roll som ledare
 • När ska man ingripa?
 • Olika typer av samtal
 • Mål med samtalet
 • Hur förebygga utmanande samtal
 • Att planera inför utmanande samtal
 • Modell för svåra samtal
 • Hantera reaktioner
 • Vikten av att följa upp
 • Konfliktstilar
 • Modell för konflikthantering
 • Minimedling, verktyg när det skaver mellan två individer

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.