Öppna kurser

Leda i förändring

Man brukar säga att det enda som är konstant är förändring. Förändringar är en stor del av vår vardag på arbetet att hantera; allt från stora - så som flytt, till mindre - som att en teammedlem slutar. Alla förändringar påverkar och kräver hantering från ledning och chefer, och som ledare behöver vi hantera många olika situationer under processen. Den här kursen ger dig grundläggande teorier och konkreta case för att stå ännu bättre rustad inför nästa förändring.

Målgrupp

Chefer och ledare som behöver verktyg för att bättre kunna leda sig själva och sina team genom olika typer av förändringsprocesser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Förberedelser

Under kursen gång kommer vi att arbeta med konkreta case. Därför ber vi dig att inför kursstart förbereda ett kortare case om förändringsarbete.

Kursinnehåll

Utbildningen består av teorier, för att på bästa sätt lyckas med att genomföra och hantera förändringar, samt case från verkliga situationer.

  • Nyckelfaktorer för att genomföra förändring
  • Förändringsprocessen och hur man leder medarbetarna genom den på bästa sätt
  • Hantera motstånd
  • Beteendestilar och hur de olika beteendestilarna hanterar förändring
  • Hantera stress under förändring
  • Kommunikation
  • Min egen roll i förändringsprocessen
  • Ett coachande förändringsledarskap
  • Personlig handlingsplan att arbeta vidare med efter kursen

Kursupplägg

Kursen genomförs under 1+1 dag med hemuppgifter mellan dagarna.


Teorier och metoder vi går igenom under kursen

Förändringskurvan
NÖHRA
ADKAR