Öppna kurser

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare

Denna utbildning ger dig unika kunskaper i grupprocesser, ledarskap, medarbetarskap och personlig utveckling. Hela upplägget är upplevelsebaserat och skiljer sig därför mycket från traditionell utbildning.

Utbildningen vänder sig till alla människor som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Kursen bygger på vedertagna teorier och aktuell forskning om mänskligt beteende och är därför i ständig förändring. Detta har gjort UGL till den mest använda och populära utbildningen i sitt slag i Sverige.

UGL ger både kunskaper och färdigheter för ett öppnare och mer produktivt klimat. Kursen passar både ledare och medarbetare, projektledare och utbildare eller dig som har kontakt med andra människor i ditt arbete.

Huvudsyftet med utbildningen är att öka den egna självinsikten och förstå hur man påverkar och påverkas och vad man kan göra för att utveckla både sig själv och hjälpa andra.

Många av våra tidigare deltagare tycker att denna kurs är det mest utvecklande dom någonsin har gjort och rekommenderar varmt denna kurs för andra.

Utbildningsmål

Ökad förmåga att påverka och ta ett personligt ansvar för utvecklingen "processen" i en arbetsgrupp.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som vill påverka och förstå de faktorer som påverkar oss i alla relationer.

Innehåll UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

Det övergripande målet för kursen är att deltagarna skall bli effektivare i sin roll som ledare, utbildare eller gruppmedlem. Delmål är att:

 • Få erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell
 • Öka insikten om den egna personligheten
 • Kunna se och hantera konflikter
 • Kunna kommunicera direkt och klart
 • Kunna ta och ge effektiv feedback
 • Kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling
 • Förstå att det finns behov av olika ledarstilar
 • Uppnå ökat självförtroende och självinsikt

Användningsområden

 • Ledarutbildningar
 • Medarbetarutveckling
 • Samverkansprojekt
 • Projektledarutbildning
 • Organisationsförändring
 • Verksamhets och attitydförändring
 • Personlig utveckling

Kostnad för internat tillkommer, kontakta oss för mer information gällande aktuell utbildning. 

Snittbetyg 9,3