Öppna kurser

Agile Leader Training – Agilt ledarskap

Det Agila ledarskapet och ett Agilt arbetssätt har länge varit väldigt starkt ihopkopplat med IT-Projekt och förekommit frekvent på IT-avdelningar. Nu sker en bredare förändring och det Agila tänket är mer och mer frekvent förekommande även i traditionella företags och myndigheters ledarskap.

Svenskt Projektforum erbjuder sedan i starten av 2019 certifieringar i Agilt ledarskap på A-,B-,C-nivå för att verifiera kunskaperna hos Agila ledare. Certifieringen heter Agile Leader Certification och har tagits fram tillsammans med organisationer som arbetar framgångsrikt och aktivt med agilt ledarskap – Nordea, Softhouse och Trafikverket.

Lexicon har som första utbildningsföretag tagit fram ett förberedande utbildningsprogram för Agile Leader Certification och erbjuder anpassad utbildning i dom element som ligger till grund för certifieringen.

Utbildningsmål

Att utveckla alla personer som går denna träning till att förstå begreppet Agilt i relation till traditionellt ledarskap. Till personer som redan besitter denna kompetens är målet att lyfta deltagarna en eller flera nivåer inom varje element/modul som ingår i den totala bedömningen av ALC (Agile Leader Certification).

Målgrupp

Företag och organisationer med medarbetare som är på väg att börja arbeta mer med Agilt ledarskap, samt de som redan påbörjat och nu är redo att ta nästa steg i det Agila arbetsättet och ledarskapet.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i ledarskap och Agilt förhållningssätt.

Leverans

Alla leveranser skräddarsys efter varje företags syfte, mål och målgrupp, samt utifrån nuläge och förutsättning för ett Agilt ledarskap. Längden på utbildning kan variera beroende på hur många av momenten nedan som önskas ingå och omfattningen av varje modul/element. Utbildningen kan genomföras på både svenska och engelska.

Innehåll – moduler till anpassade program

 • Agile Principles And Mindset
 • Agile Methodology
 • Value Driven Delivery
 • Continuous Delivery
 • Team Performance
 • Agile Leadership
 • Adaptive Planning
 • Leading And Accepting Change
 • Scaling Agile
 • Learning And Innovation
 • Agile Stakeholder Management
 • Agile Lifecycle Management
 • Agile Governance
 • Agile Communication
 • Agile Procurement, Contracting & Vendors

Pris och längd

Via offert, kontakta oss för mer information och förslag. Varje utbildning anpassas, där moduler/element kan erbjudas såväl separat som sammansatta i kombinerade program.