Ledarskap AI för chefer och verksamhetsledare

Denna utbildning är utformad för att ge dig verktyg som du i rollen som verksamhetsledare kan använda som stöd i arbetet med att stötta, förbättra, utveckla eller förändra din organisation, förbättra arbetsflöden, beslutsfattande och automatisering i organisationen.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 0,5 tillfälle, 03:00 h
Ditt pris 5 100 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
3 tillfällen

Kursen ger dig också en inblick i varför förståelse för Artificiell Intelligens är så viktig och varför dess blotta existens kan ha en direkt såväl som indirekt inverkan på den egna affärs-/verksamhetsmodellen. I en tid där generativ AI tar arbetslivet med storm, är det viktigt att skapa en förståelse för hur olika verktyg fungerar och hur de bäst kan användas och integreras i organisationen, så att de kan ses som en möjlighet snarare än ett hot. Utbildningen är på distans, men kan även ges i anpassat format och i klassrum vid begäran. Inspelning distribueras till dig som kursdeltagare för att kunna repetera moment.

Utbildningsmål

Syftet är att utrusta verksamhetsledare med kunskap och färdigheter för att effektivt integrera och använda AI i dagliga ledarskaps- och förvaltningsuppgifter. 

Målsättning med kursen är att ge dig förståelse för tillämplningsområden i verksamheten, samt nya digitala verktyg i syfte att t.ex. skapa bättre presentationer, få hjälp med. planering av projekt, analysera bokslut, verksamhetsanalys, strategiska beslut, intern kommunikation mm. 

Målgrupp 

Chefer och ledare på olika nivåer inom organisationen som söker förståelse och praktiska tillämpningar av AI och ChatGPT i sitt arbete för att förbättra produktivitet och beslutsfattande. 

Förkunskaper 

Denna kurs är värdefull oavsett din tidigare erfarenhet, men grundläggande IT-kunskap är en fördel.

Innehåll 

 • Översikt av artificiell intelligens och maskininlärning 
 • AI i en beslutsfattande roll: samla information, generera insikter, stödja beslutsprocesser, utveckla verksamhet etc. 
 • Grundläggande förståelse för  ChatGPT och dess kapacitet 
 • Grundläggande förståelse för Bing Copilot Enterprise 
 • Grundläggande förståelse för Microsoft Copilot 
 • Prompta som ett proffs: Frågeformulering och Användningstips 
 • Automatisering och effektivitet – exempel på automatisering av rutinmässiga uppgifter och förbättra effektivitet i olika arbetsprocesser 
 • Textanalys, sammanfattning, datautvinning och automatiserad språkgranskning med AI 
 • Analysera och tolka data, exempelvis från kalkyler och databaser 
 • Presentation: Skapa tydliga, stringenta och skräddarsydda presentationer 
 • Generera bilder 
 • Sammanfatta pdf 
 • Förberedelse Inför Möten: utveckla agendor och sammanfatta viktig information  
 • Integrering i olika plattformar och applikationer 
 • Hantering av känslig information och integritetsfrågor 
 • Begränsningar och utmaningar 
 • Etik och Ansvar: Etiska överväganden och ansvar vid användning av AI-verktyg  
 • Hur man håller sig uppdaterad med de senaste trenderna och teknikerna 
 • Forum för frågor, tankar och idéer kring AI:s roll inom framtida ledarskap och förvaltning. 
 • Hur man håller sig uppdaterad med de senaste trenderna och teknikerna 

Intresserad av samma utbildning på distans?

Denna utbildning genomförs i klassrum. Klicka här för att komma till varianten som genomförs på distans.

Vi kan även hålla en anpassad utbildning hos er och kompetensutveckla hela eller delar av arbetsgruppen. Innehåll och upplägg skräddarsys efter era unika behov och förutsättningar.