Ledarskap AI i praktiken: Hur ChatGPT kan stärka ditt ledarskap, kommunikation och försäljning

Utveckla ditt ledarskap och förbättra din kommunikation och försäljning med hjälp av AI!

I denna heldagsutbildning utforskar vi hur AI och ChatGPT kan revolutionera ditt ledarskap, stärka din kommunikation och effektivisera din försäljningsstrategi. Vi täcker praktiska tillämpningar från beslutsstöd till förbättrad kundinteraktion och teamdynamik. Genom riktade övningar och fallstudier ser vi hur ChatGPT kan integreras i din dagliga verksamhet för att skapa hållbara fördelar och stärka ditt företags konkurrenskraft.

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du att ha kunskaperna att använda AI och ChatGPT för att förbättra kommunikation inom team, hantera konflikter mer effektivt och automatisera delar av försäljningsprocessen för ökad produktivitet och bättre kundnöjdhet.

Målgrupp

Ledare på olika nivåer inom organisationen som vill införliva AI i sitt arbete.

Förkunskaper

Inga specifika förkunskaper krävs.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 tillfälle, 07:00 h
Ditt pris 8 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
1 tillfällen

Innehåll

  • Introduktion till AI och dess roll i moderna organisationer.
  • Förståelse för hur ChatGPT kan användas för att stärka ledarskap och teamarbete.
  • Tekniker för att förbättra intern och extern kommunikation med hjälp av AI.
  • Strategier för att integrera ChatGPT i försäljningsprocesser och kundhantering.
  • Praktiska övningar på att implementera AI-baserade lösningar för att lösa verkliga affärsutmaningar.
  • Fallstudier där AI har transformerat ledarskap och försäljningsresultat.