Öppna kurser

Att leda på distans

Omvärlden och arbetslivet har förändrats vilket skapar nya förutsättningar i många organisationer, där behovet av samverkan ökar och att leda verksamheten för att nå gemensamma resultat och mål, trots geografiska avstånd. Att leda på distans ställer andra krav på dig som ledare än i ett traditionellt ledarskap. Utbildningen riktar sig till dig som leder och ska samverka trots ett geografiskt avstånd samt ger dig verktyg och metoder för hur du på ett framgångsrikt sätt leder, engagerar och skapar närhet på distans. Utbildningen fokuserar mer på ledaren än på dom tekniska verktygen i distansledarskapet.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig: Verktyg och metoder för hur du leder team och medarbetare framgångsrikt på distans.

 • Ökad förståelse och kunskap kring viktiga faktorer i distansledarskapet.
 • Insikt om kommunikationsstrukturer för att leda på distans.
 • Insikt och förståelse kring vilka metoder som bidrar till framgång. 
 • Personlig handlingsplan i ditt ledarskap.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som idag leder på distans och ser utmaningar med detta, alternativ till dig som precis ska börja leda medarbetare på distans men har tidigare ledarerfarenhet.

Innehåll

 •  Utmaningar i distansledarskapet
 •  Omvärld och trender
 •  Framgångsfaktorer i distansledarskapet
 •  Kommunikation på distans
 •  Att skapa närhet på distans
 •  Mötesstrukturer och spelregler
 •  Målstyrning och uppföljning
 •  Personlig handlingsplan