Öppna kurser

Det goda ledarskapet

Ett sätt att skapa både resultat och engagemang. Ledarskapet är en dynamisk process, en följd av samspelet mellan situationer och olika individer. Tre viktiga egenskaper för en ledare är att: kunna kommunicera, kunna leda och kunna förändra.

Att som ledare skapa legitimitet för sitt ledarskap genom att uppträda på ett sätt som skapar förtroende gör att arbetet kommer att bli lättare och mer effektivt. Produktiviteten kommer öka, förändringar kommer bli lättare att genomföra och stressen kommer att minska. Den tid som går åt att övertyga arbetsgruppen eller att försöka få dem med i arbetet kommer att frigöras till annat. Arbetsgruppen kommer helt enkelt att lita på dig och dina beslut.

För att nå dit krävs att vi skapar en förståelse för vår personliga kompetens (den som bestämmer hur vi uppträder) och för den sociala kompetensen (den som bestämmer hur vi hanterar relationer och hur vi lyckas med att leda andra).

Vi kommer också att anpassa oss efter kommande restriktioner så utbildningen kan komma att hållas på distans.  

 

Utbildningsmål

Är att skapa trygga ledare som har en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna för att leda andra och som förstår sin egen personlighet och stil. Vi går igenom tre delar som tillsammans hjälper dig att bli en trygg och effektiv ledare. Mellan de fysiska träffarna finns dessutom utrymme för individuell coachning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till ny ledare och ledare med mer erfarenhet

Innehåll:

  • Vad ingår i ledarskapet, vad förväntas av mig och hur skapar jag legitimitet
  • Insikter om den egna ledarstilen
  • Kommunikation, bli en kommunikativ ledare
  • Förmåga som förändringskatalysator: att inleda och att hantera förändringar
  • Påverkan: att som ledare sätta inspirerande visioner och mål för både organisation, grupp och individ
  • Att vara en positiv värdegrundsskapare, det etiska ledarskapet
  • Uppbyggnad av gemenskap: att odla nyttiga relationer
  • Samverkan och samarbete: att arbeta med andra för organisationens mål
  • Teamförmåga: skapa gruppsynergi i strävan efter kollektiva mål