Ledarskap Effektiva team

Att skapa ett effektivt team är helt centralt när det gäller att arbeta mot ett gemensamt mål. I alltför många grupper arbetar man hårt men förlorar mycket energi och kraft på grund av till exempel bristande tillit, undvikande av eller oförmåga att ta hand om konflikter samt bristande engagemang och ansvarskänsla.

I kursen Effektiva team fokuserar vi på de faktorer som ofta gör att ett team förlorar sin kraft och tränar aktivt på konkreta och användbara verktyg för att öka tillit, engagemang, ansvar och resultatfokus. Vi arbetar med såväl teori som praktik, och deltagarna lämnar kursen med ökad kompetens och trygghet när det gäller att skapa ett effektivt team och en konkret plan för sin egen arbetsgrupp.

Utbildningsmål 

Efter genomgången kurs har du med dig såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter som behövs för att skapa ett engagerat och ansvarstagande team. Du har bra koll på ett antal konkreta verktyg som du kan arbeta vidare med i din egen organisation. Du har också skapat en personlig handlingsplan med ett upplägg för din egen arbetsgrupp/organisation. 

Målgrupp 

Kursen passar dig som leder en arbetsgrupp eller en organisation och som vill förbättra din förmåga att skapa förutsättningarna för ett team som tillsammans arbetar med full effekt.

Förkunskaper

Du är i behov eller intresserad av att utveckla team.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 8 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
2 tillfällen

Innehåll 

  • Gruppens dynamik
  • Psykologisk trygghet och tillit som grund
  • Grupputveckling – Susan Wheelan
  • Konflikthantering
  • Engagemang och motivation
  • Feedbackkultur
  • Att sätta motiverande och tydliga mål

Anpassning

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.