Öppna kurser

Grundläggande ledarskap

Utbildningen grundläggande ledarskap vänder sig till dig som har ett ledaransvar. Här får du utveckla ditt ledarskap genom en rad effektiva verktyg och metoder som stärker dig i några av en ledares viktigaste uppgifter, bland annat tydlig kommunikation, att skapa engagemang samt att hantera svåra samtal och situationer.

Vare sig du är ny i rollen som ledare eller har varit ledare under en längre tid och nu vill vässa ditt ledarskapet ytterligare - så passar denna utbildningen för dig.

Utbildningen är på totalt tre dagar och uppdelad på 2+1 dag med reflektion och hemuppgifter mellan dag två och tre. Det är i grunden en praktisk utbildning som innehåller teori, praktik och övningar i grupp som sedan redovisas med feedback och som också blir en del i lärandet i att ge och ta emot utvecklande feedback.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig verktyg och kompetens att leda en grupp och metoder för hur du leder olika typer av individer för att skapa effektiva team. Du kommer att göra en DISC-analys inför utbildningen där du lär dig om hur du uppfattas som ledare och din upplevda kommunikationsstil och hur du bäst agerar i mötet med personer med andra kommunikationsstilar. Vi ger dig i utbildningen en större medvetenhet om vad som menas med personlig utveckling och hur du kan stödja ditt team på bästa sätt och förstå vikten av mod och personligt ansvar. Du kommer att efter avslutad utbildning ha en ökad trygghet som ledare och kunna coacha, ge feedback samt ta svåra samtal på ett framgångsrikt sätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har en ledarfunktion och som vill få verktygen, strukturen och egenskaperna för att vara en trygg, framgångsrik och modern ledare.

Innehåll

  • Ledare kontra chef - vad är skillnaden?
  • Attityder och inställningar - hur påverkar vi?
  • Tydlig kommunikation för att nå fram
  • Det coachande och motiverande ledarskapet
  • Disc beteendestilsanalys
  • FIRO
  • Att ge utvecklande Feedback
  • Att hantera konflikter och utmanande samtal