Ledarskap Leda utan att vara chef

Att leda andra utan att vara chef, det vill säga utan att ha personalansvaret och de formella befogenheterna, kräver mycket av själva ledarskapet och de mjuka aspekterna av ledarskapet blir allt viktigare.

Detta innefattar både förmågan att bygga relation och psykologiskt trygga team, färdigheten att kommunicera medvetet för att förebygga och läsa konflikter samt att bygga en sund och effektiv möteskultur.

Under den här utbildningen få deltagara kunskap om och konkreta färdigheter i hur man genom ett tydligt ledarskap skapar framgång tillsammans med sitt team samt genom mod och kompetens leder gruppen mot uppsatta mål. Vi arbetar utifrån den pedagogiska modellen 4MAT som säkerställer att samtliga inlärningsstilar engageras och aktiveras. Teoretiska avsnitt varvas med diskussioner, reflektionsövningar och praktiska övningsmoment på konkreta verktyg. Utbildningen mynnar ut i en personlig handlingsplan som följs upp tillsammans med en buddy en tid efter utbildningen.

Utbildningsmål

Målet är att deltagarna ska känna trygghet i sitt ledarskap samt få kunskap om användbara verktyg och förhållningssätt för att leda och påverka grupper utan formell makt. Målet är även att deltagarna ska kunna hantera kommunikation och beteenden för att nå samförstånd och resultat, kunna förebygga och hantera konflikter, gränsdragningar samt stärka sin auktoritet som ledare.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till de som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar, exempelvis projektledare, teamledare eller procesledare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
2 tillfällen

Innehåll

 • Tankar runt ledarskap och chefsskap.
 • Vikten av legitimitet, mandat och emotionell intelligens.
 • Vikten av ett starkt självledarskap – sju nycklar för att leda sig själv (Självkännedom, Motivation, Självdisciplin, Fokus, Stresshantering, Uthållighet, Självbelöning).
 • Förutsättningar för starka team – psykologisk trygghet som grund för samarbete och resultat.
 • Ansvar – hur håller vi oss själva och andra ansvariga? Att ge och ta emot återkoppling.
 • Hantering av motstånd och invändningar.
 • Medveten kommunikation och konstruktiv konflikthantering.
 • Effektiva möten – mötesplanering och metodik.
 • Engagemang – vilka faktorer skapar ett starkt engagemang i ett team?
 • Resultat – att sätta mål som engagerar.
 • Självreflektion, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte.
 • Individuell handlingsplan.