Ledarskap Målstyrning

Att nå sina personliga och företagets mål diskuteras ofta som en av framgångsfaktorerna för en sund verksamhet. Ofta är det också en utmaning att sätta mål utifrån nuläge och göra en handlingsplan för att nå dessa mål ofta med en förutbestämd tidshorisont. Denna utbildning vänder sig till dig som på något sätt ansvarar för att sätta och uppnå mål.

Vilka kriterier har vi för att sätta och uppnå våra mål? Med svar på detta så börjar vi att se över nuläget, åtgärderna över tid och som sedan summeras med att vi når våra uppsatta mål och att vi på vägen når våra delmål. Denna utbildning fokuserar mycket på praktisk träning individuellt och i grupp. 

Utbildningsmål 

Att ge dig som deltagaren verktygen, strukturen och förflytta dina kunskaper som gör att du uppnår dina mål. Vi kommer att beröra hur leder dig själv och ett team mot uppsatta mål. Vilka hinder kan vi räkna med uppkommer och hur kan förutse detta och ha en handlingsplan för detta klart i vår förberedelse är också nyckelfaktorer vi ser över. Varje deltagare jobbar individuellt med sina egna handlingsplaner under utbildningen utifrån den verksamhet man arbetar med. I slutet av utbildningen så har alla deltagare upprättat ett målstyrningsdokument som med fördel ska förmedlas till deltagarens arbetsplats för uppföljning över tid.   

Målgrupp 

Denna utbildning vänder sig till alla som jobbar med att uppnå uppsatta mål i sitt arbete.  

Förkunskaper 

Till denna utbildning behöver du inga förkunskaper.

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 1 dagar
Ditt pris 8 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
1 tillfällen

Innehåll

  • Verktyg för att skapa en nulägesanalys
  • Att sätta mål och delmål för att nå bästa prestation
  • Att leda en målfokuserad grupp/ individer 
  • Att hantera hinder på vägen till att nå sina mål
  • Beteendestilar 
  • Framgångsfaktorer
  • Uppföljning förbättring

Anpassning

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.

Nästa steg/Du kanske även är intresserad av…

Gå utbildning i Presentationsteknik om du känner dig osäker när du står framför en grupp.