Ledarskap Ledarskapets grunder

De viktigaste verktygen för ett framgångsrikt ledarskap

Att kliva in i chefsrollen är väldigt roligt och många gånger även utmanande. Ibland får man tid att växa in i rollen och allt det nya som det innebär medan andra hamnar i situationer där man blir osäker och kanske inte agerar på det sätt som det förväntas av en chef. Det kan hända att man tar i för mycket eller att man helt enkelt duckar när man i stället borde vara tydlig och bestämd. Under denna utbildning berör vi rollen som chef/ledare, hur man kommunicerar med sina medarbetare samt hur man arbetar för att skapa bra och effektiva team 

Utbildningsmål 

Målet är att deltagarna efter avslutad utbildning ska förstå sin roll som ledare och arbeta genom att involvera medarbetarna för att effektivisera och skapa bra team. Långsiktigt arbeta med feedback och coachning för att öka samsyn och skapa motivation. Anpassa sin ledarstil utifrån de utmaningar och situationer som uppstår. Hantera konflikter och genomföra strukturerade samtal.  

Målgrupp  

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i din ledarroll, till dig som känner att du vill ha en grundutbildning som bas i ditt ledarskap eller till dig som ska bli ledare. 

Utbildningen fungerar både för dig med eller utan arbetsgivaransvar. 

Förkunskaper 

Du är intresserad av utveckling och ledarskap 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 3 dagar
Ditt pris 21 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 1 orter
4 tillfällen

Innehåll

 • Ledarskap – Rollen, relationer och självinsikt 
 • Vanliga utmaningar som t.ex. leda över tidigare kollegor 
 • Kommunikation och feedback 
 • Coachande ledarskap 
 • Konflikthantering – struktur 
 • Hantera reaktioner 
 • Konfliktstilar 
 • Fallgropar 
 • Utmanande samtal - struktur 
 • Det börjar med dig – Tillit och vision 
 • Effektiva team – Susan Wheelan 
 • Facilitera problem i gruppen 
 • Att driva förändring 

Diplom 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom. 

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.