Öppna kurser

Uppsägningssamtal

Under denna utbildningsdag varvar vi teori och praktiska övningar, vi använder oss av workshop och rollspel för att konkretisera och ge feedback. Med utrymme för reflektion, diskussioner och framför allt praktisk träning hjälper den här utbildningen dig att bli tryggare i svåra samtal. Du får modeller och verktyg som förbättrar din samtalskompetens. Denna utbildning genomförs med två utbildare varav en av dessa är en legitimerad Psykolog.

Uppsägningssamtal

Ordet uppsägning förknippas allt som oftast med något negativt men det finns metoder och färdigheter som bidrar till att det genomförs på ett bra och professionellt sätt. Det är viktigt att vara förberedd på starka känslomässiga reaktioner och hålla rätt fokus. Man bör ha någon form av samtalsstruktur och medvetenheten om vilka signaler som sänds ut ökar sannolikheten för att samtalen ska bli bra.

Utbildningsmål

Efter utbildning ska du ha kunskap om hur du lägger upp samtalet och hur du hanterar olika reaktioner. Du kommer känna dig betydligt tryggare när du genomför denna typ av samtal.  Detta kommer påverka samtalet i sin helhet och göra dig mer professionell i din roll som chef och ledare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare som kan ställas inför uppgiften att hålla uppsägningssamtal.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Du får även maila in dina olika önskemål och förväntningar direkt till utbildaren i vår förstudie innan utbildning, vilket gör att vi till viss del skräddarsyr utbildningen just efter dina förväntningar.

Ur innehållet:

  • Planering, förberedelser, genomförande
  • Styrkor och utvecklingsområden i samtal
  • Mod och tillitsbyggande som medel för bra samtal
  • Informationshantering och tolkning, förutsättningar innan samtal
  • Hantering av reaktioner hos dig själv och andra
  • Hantering av motstånd och försvarsmekanismer