Projekt Att arbeta i projekt

Vill du lära dig grunderna i projektarbete och förstå vad detta innebär är detta kursen för dig

Vi går igenom grunderna i projektarbete och går igenom hur du tar fram ett planeringsdokument som kommer att vara som en ledstjärna i projektet. I samband med detta dokument går vi igenom tidplaner, riskanalys, projektorganisation, ändringshantering samt hur du avslutar ett projekt. Det är viktigt att det inte bara är projektledaren som känner till dessa moment utan det ökar möjligheten att projektet lyckas om alla medarbetare kan var med i planeringen och uppföljningen. 

Utbildningsmål   

Efter att du gått denna utbildning kommer du att förstå varför det är så viktigt med att planera och följa upp ett projekt och att du inser att det hjälper projektet om alla inblandade känner till hur man ska skapa struktur före, under respektive efter projektet. 

Målgrupp  

Denna utbildning riktar sig framför allt till dem som ska ingå i ett projekt, utförarna. Den kan även fungera utmärkt som en repetition för tidigare projektledare som behöver fräscha upp sina kunskaper. 

Förkunskaper 

Det krävs inga förkunskaper för att kunna ha behållning av denna kurs. 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll

 • Definition av ”projekt” 
 • Definition av ”projektmodell” 
 • Projektets ”måsten” 
 • Ett projekts faser 
 • Målformulering 
 • Projektdokumentation 
 • Avgränsningar 
 • WBS - aktivitetsidentifiering 
 • Tidplaner (PERT-diagram och GANTT-schema) 
 • Riskanalys 
 • Projektorganisation 
 • Informationshantering 
 • Ändringshantering 
 • Att avsluta ett projekt strukturerat 
 • Att utvärdera ett projekt 
 • Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.

Diplom 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom. 

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.