Öppna kurser

Att dokumentera i projekt

Vill du kunna hantera ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att planera och genomföra komplexa projekt? Project är ett program för dig som arbetar med projekt och som vill växa i din roll som projektledare.

Du lär dig ett hjälpmedel som ger dig en helt ny kontroll och överblick genom ett projekts alla stadier. Du får träna dig på att organisera, lägga upp och presentera ditt projekt, utforma rapporter och göra utskrifter. Efter två utbildningsdagar kommer du att se helt nya dimensioner i din roll som projektledare!

Utbildningsmål

Att kunna skapa realistiska projektplaner och granska resursbehov med hjälp av Project.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som skall arbeta som projektledare eller delprojektledare i projekt.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande vår grundkurs i Windows och dessutom praktisk erfaren-het av projektarbete.

Innehåll Att dokumentera i projekt

Introduktion

 • Grundläggande begrepp
 • Arbeta i vyer
 • Hjälpfunktioner

Förberedelser

 • Justera grundinställningar
 • Ange projektinformation
 • Justera projektkalendern

Aktivitetsplanering

 • Lista aktiviteter
 • Definiera etapper eller områden
 • Bryta ned planen
 • Strukturera aktiviteterna
 • Ange planerad löptid
 • Definiera milstolpar
 • Ange olika typer av aktivitetsberoenden
 • Överlappning eller glapp i beroenden
 • Kritiska linjen och dess betydelse
 • Justera planen med aktivitetsvillkor
 • Infoga återkommande aktiviteter
 • Använda deadlines

Resursplanering

 • Lägga upp en resurslista
 • Resurskostnad
 • Individuell tillgänglighet
 • Tilldela resurser
 • Ange planerad arbetstid

Analys och omplanering

 • Granska tidsplanen på olika nivåer
 • Granska resursbeläggningen
 • Upptäck och analysera överbeläggning
 • Spara originalplan
 • Omplanera aktiviteter
 • Jämföra med originalplan
 • Metoder för att lösa överbeläggning
 • Använda filter

Uppföljning

 • Framstegsrapportera aktiviteter som följt plan
 • Framstegsrapportera aktiviteter som inte följt plan
 • Ange återstående arbete eller varaktighet
 • Granska projektstatus

Övrigt

 • Skriva anteckningar
 • Ändra utseende på Gantt-schema
 • Lägg in fasta aktivitetskostnader
 • Utskrifter
 • Formatera tidsskala

Ett års gratis medlemskap i Svenskt Projektforum

I samarbete med Svenskt Projektforum erbjuds deltagare i Lexicons projektutbildningar ett års gratis medlemskap i Svenskt Projektforum. Medlemskap innebär värdefulla förmåner, exempelvis fyra nummer av Tidningen Projektvärlden, rabatt på certifieringar, tillgång till utbildningar samt inbjudningar till seminarium och events.