Projekt Praktisk projektledning - Att leda

Om du vill förstå de teoretiska grunderna i hur det är att leda människor i projekt så har du alla förutsättningar att få dig detta till livs. Genom såväl teoretiska som praktiska inslag i utbildningen kommer du att få testa på olika teorier inom ledarskap.

Att vara projektledare skiljer sig från att vara linjechef så till vida att du som projektledare inte har personalansvar för medarbetarna i projektet. Detta personalansvar ligger alltid hos linjecheferna. Du har heller ingen rätt att ”kräva” vilka medarbetare du vill ska vara med i ditt projekt utan du ”får de resurser som linjecheferna (resursägarna) ger dig”. Det behövs speciella kompetenser för att hantera både medarbetarna och linjecheferna. 

Utbildningsmål 

Efter att du gått denna utbildning har du förutsättningarna för att förstå vikten av att arbeta i team och förstå hur en grupp (projektgrupp) utvecklas under arbetets gång. Du kommer att få flera olika ledarskapsteorier beskrivna och kommer att få testa flera av dessa teorier. Genom de olika övningarna, såväl individuella övningar som gruppövningar, kommer du ha lättare att se vad som kan behöva göras i ett projekt för att det ska fungera ännu bättre. 

Målgrupp   

Denna utbildning vänder sig i första hand till dig som arbetar eller ska börja arbeta som projektledare. Det är mycket viktigt att kunna planera och följa upp ett projekt (se Praktisk Projektledning – Att planera) men det är minst lika viktigt att förstå hur olika människor agerar och reagerar när de arbetar i ett projekt.

Förkunskaper  

Det krävs inga förkunskaper för att kunna ha behållning av denna kurs 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 3 dagar
Ditt pris 21 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 3 orter
7 tillfällen

Innehåll 

 • Att arbeta i grupper eller team 
 • Olika ledarskapsteorier 
 • Hertzberg 
 • Mazlow 
 • McGregor 
 • Ledarskapsmatrisen 
 • Situationsanpassat ledarskap 
 • Ledarskapets MODELL 
 • Motivera 
 • Orientera 
 • Delegera 
 • Entusiasmera 
 • Leverera 
 • Lita på 
 • Projektledarens egenskaper 
 • Pygmalioneffekten 
 • Johari fönster 
 • Kommunikation 
 • Hinder i kommunikation 
 • Beslutsfattande 
 • NVC – Non Violent Communications 
 • Konfliktstilar 
 • Gruppdynamik 
 • ”Spelregler” i ett projekt 
 • Stresshantering 
 • Utfästelser
 • Definition av ”projektmodell” samt PPS-modellen

Diplom 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom. 

En IPMA-registrerad utbildning

Utbildningen är IPMA-registrerad och förbereder dig för Svenskt Projektforums IPMA-certifiering. Det är ett bra val om du är intresserad av möjligheten att ta steget vidare och validera din kompetens som ett intyg för dig själv och andra. Genom en certifiering får du som projektledare, programledare och portföljledare ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på din kompetens som är internationellt erkänt. Certifieringen stödjer kompetensutveckling i alla branscher och i alla typer av projekt.

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.  

Nästa steg/Du kanske även är intresserad av… 

Nästa steg är förmodligen ”Praktisk projektledning – att planera” eller ”Praktisk projektledning – att dokumentera” 

Diplomering 

Lexicon har en diplomering av projektledare i tre steg. Du måste ha gått denna kurs samt de båda ovannämnda kurser (valfri ordning) och därefter klara ett skriftligt prov (60% ska vara rätt besvarat).