Projekt Praktisk projektledning - Att planera

Vill du lära dig grunderna för att planera och genomföra ett projekt ordentligt? Vi ger dig rätta förutsättningar för detta.

På denna kurs går vi igenom de vanligaste definitionerna som finns i projektvärlden, med utgångspunkt från PPS-modellen. Vad menar vi med projekt? Vad är en projektmodell? Vilka roller, aktiviteter respektive dokument ska vi använda oss av när vi väljer arbetsformen projekt? Hur ser en effektiv projektorganisation ut? Hur gör vi uppföljning, riskanalys och kvalitetssäkring i projekt? Hur ska vi avsluta och utvärdera ett projekt på ett strukturerat sätt och, inte minst, hur återkopplar vi resultatet till den egna organisationen? 

Utbildningsmål

Efter att du gått denna utbildning kommer du att kunna följa de olika stegen i hur du ska planera och strukturera ett projekt. Du förstår vikten av att arbeta med tydliga mål och leveranser. Du vet varför beställaren/projektägaren aldrig ska vara en grupp utan alltid en utsedd namngiven person. Du kan även teknikerna för hur du ska följa upp att lagda planer följ och i förekommande fall fatta beslut för att komma ”på rätt spår” igen. 

Målgrupp 

Denna utbildning riktar sig både till dig som ska bli projektledare för första gången och till dig som kanske har drivit ett antal projekt redan men vill bli vassare på din roll som projektledare. Kursen är även lämplig för dig som ska ingå i projekt, utan att vara projektledare, för att kunna vara delaktig i planering och uppföljning. 

Förkunskaper 

Det krävs inga förkunskaper för att kunna ha behållning av denna kurs. 

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 3 dagar
Ditt pris 21 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 4 orter
7 tillfällen

Innehåll

 • Definition av ”projekt” 
 • Definition av ”projektmodell” 
 • Projektets ”måsten” 
 • Ett projekts faser 
 • Målformulering 
 • Projektdokumentation 
 • Avgränsningar 
 • WBS - aktivitetsidentifiering 
 • Tidplaner (PERT-diagram och GANTT-schema) 
 • Riskanalys 
 • Projektorganisation 
 • Informationshantering 
 • Ändringshantering 
 • Kvalitetssäkring av projekt 
 • Att avsluta ett projektstrukturerat 
 • Att utvärdera ett projekt 
 • Återkoppling till den egna organisationen 
 • Diplomering respektive certifiering av projektledare 

Diplom 

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom. 

En IPMA-registrerad utbildning

Utbildningen är IPMA-registrerad och förbereder dig för Svenskt Projektforums IPMA-certifiering. Det är ett bra val om du är intresserad av möjligheten att ta steget vidare och validera din kompetens som ett intyg för dig själv och andra. Genom en certifiering får du som projektledare, programledare och portföljledare ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett kvitto på din kompetens som är internationellt erkänt. Certifieringen stödjer kompetensutveckling i alla branscher och i alla typer av projekt.

Anpassning 

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.