Projekt Att Dokumentera i Projekt

Denna utbildning ger dig hjälp och stöd att dokumentera dina projekt. Du kan planera, simulera och följa upp dina projekt, både på aktivitets- och resursnivå.

Kursen är upplagd med en kombination av både teoretiska pass och praktiska övningar. Deltagarna kommer att få praktisera varje genomgånget moment i en övning. Därefter går alla gemensamt igenom de rätta lösningarna och deltagarna får möjlighet att ställa frågor under hela kursen.

Kursen inleds med ett antal ”grundinställningar” som ska göras för att verktyget ska fungera på det sätt som vi själva vill.

I slutet av den första dagen kommer en omfattande sammanfattningsövning och andra dagen inleds med en repetition av dag 1.

Utbildningsmål

Målet för denna utbildning är att deltagarna efter kursen självständigt ska kunna skapa ett projekt i verktyget, både vad det gäller aktiviteter och resurser (framför allt människor). Deltagarna ska även kunna rapportera in hur projektet ”rullar på” i verkligheten och kunna göra jämförelser mellan plan och utfört arbete.

Målgrupp  

Denna kurs vänder sig till såväl erfarna projektledare som nybörjare inom projektområdet. Alla projekt har nytta av att ta hjälp av ett IT-stöd som är skapat för att planera och följa upp projekt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursfakta

Typ Öppen
Längd 2 dagar
Ditt pris 15 900 kr exkl. moms
Klippkort Ja
Planerad 0 orter
0 tillfällen

Innehåll 

 • Grundinställningar
 • Kort projektteori
 • Genomgång av verktyget
 • Första huvudmomentet; Aktiviteter
 • Skapa ett projekt
 • Skapa en struktur i projektet
 • Andra huvudmomentet: Resurser
 • Kunna se hur en budget tas fram
 • Kunna simulera i ett projekt (vad händer om…)
 • Tredje huvudmomentet: Uppföljning
 • Arbeta med en resurspool
 • Arbeta med både projekt och delprojekt (olika filer som sedan konsolideras)                       

Diplom

Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom.

Anpassning

Denna utbildning kan anpassas. Innehållet och utbildningens längd skräddarsys då utifrån den unika insatsens syfte, mål & målgrupp.