Öppna kurser

Reklamationshantering som vinner kundens hjärta

Ett gyllene tillfälle att vinna kundens hjärta är när kunden har klagomål eller synpunkter på vår vara eller tjänst. En reklamation som hanteras professionellt hjälper företaget att stärka sitt varumärke och skapar långsiktiga och lojala kunder.

Genom att vara mentalt rustade, fysiskt och praktiskt förberedda kan vi bättre hantera situationer som vi upplever som besvärliga eller pressande.

Utbildningsmål

Målet för utbildningen är att deltagarna ska få med sig verktyg och attityder som ger dem trygghet att hantera reklamationer.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som dagligen eller veckoligen hanterar reklamationer.

Innehåll reklamationshantering som vinner kundens hjärta

  • Rätt mental inställning
  • Din attityd påverkar dig själv och andra
  • Beteendestilar påverkar din kommunikation
  • Icke-verbal kommunikation 
  • Rollspelsträning
  • Case från er verklighet
  • Hantera din inre stress och press
  • Vikten av debriefing och teamstöd
  • Personligt åtagande