Öppna kurser

Service i världsklass

Begreppet att behandla alla människor lika är en bra grundinställning. Undantaget är service, faktiskt. För att erbjuda excellent service behöver du ha modet, kunskapen och viljan att bemöta olika människor och personligheter på olika sätt.

De personer med daglig kundkontakt är företagets ansikte utåt och har stor potential att bidra till ett företags ökade försäljning. Medarbetarnas attityd och förhållningssätt är en hörnsten i servicekulturen och av stor betydelse för hur företaget uppfattas.

Här finns unika tillfällen att fånga upp köpsignaler och utveckla företagets affärer. I det genuina kundmötet skapas företagets nya ambassadörer.

Utbildningsmål

Målet för utbildningen är att deltagarna blir medvetna om vad som utmärker service i världsklass och hur de utvecklar sin förmåga att bli ännu bättre på att leverera service. Utbildningen skapar inspiration och ger konkreta verktyg för hur deltagarna kan utveckla ett säljande förhållningssätt, ha rätt mental inställning och öka sin förmåga att se varje kundmöte som ett tillfälle att utveckla företagets affärer.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som vill utveckla sin förmåga att ge service i väldsklass till företagets kunder och vill ta klivet mot ett mer säljande förhållningssätt.

Innehåll Service i världsklass

 • Rätt mental inställning
 • Din attityd påverkar dig själv och andra
 • Hur beteendestilar påverkar din kommunikation
 • Icke-verbal kommunikation 
 • Att ge det lilla extra till kunden
 • Hur gör andra proffsiga företag när det gäller service
 • Rollspelsträning
 • Hur skall vi bemöta våra kunder
 • Vilka är "sanningens ögonblick" för våra kunder
 • Hur kan vi ge kundservice i världsklass
 • Vad konkurrar vi med, varför skall en kund välja just oss
 • Hur kan vi bidra till merförsäljning?
 • Identifiera din personliga drivkraft