Öppna kurser

Arbete på tak

Praktiska övningar blandat med teori, riskbedömning och säkerhet.

Att jobba säkert på tak borde vara en självklarhet för alla som arbetar i denna miljö. Denna kursdag omfattar såväl teori som praktiska övningar och innehåller säkringsmetoder för arbete på olika lutningtak med  och hur man beter sig på hala underlag.

Utbildningsmål

Att veta hur du kan skydda både dig själv och andra genom att ha ett säkerhetstänk samt kan göra en bra riskbedömning om situationen.

Målgrupp

Alla som arbetar eller ibland vistas på tak t.ex. fastighetsskötare, snöskottare, snickare, plåtslagare m.fl.

Kursinnehåll

  • Lagar och normer
  • Arbetsplanering
  • Risker
  • Användning av personlig skyddsutrustning
  • Självsäkring vid arbete
  • Ergonomi
  • Säker självevakuering vid fall över kant
  • Räddning av skadad
  • Suspension trauma

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.