Öppna kurser

Att bemöta och förebygga hot och våld

Utbildningen är baserad på visa-öva-pröva, där vi går från teori via diskussion till övning.

Att utsättas för hot blir tyvärr allt vanligare på våra arbetsplatser. Med denna utbildningsdag lär vi dig att känna igen en hotsituation och hur du lämpligast kan ta dig an den och på så sätt skapa en tryggare vardag. Det finns även tillfälle att ta upp tidigare inträffade händelser.

Utbildningsmål

Efter kursen har du kunskap att känna igen och hantera olika hotfulla situationer.

Målgrupp

Alla anställda i fastighetsbranschen som har kontakt med hyresgäster.

Kursinnehåll

  • Människan och hot
  • Hotets psykologi
  • Konflikttrappan, hur en konflikt eskalerar till våld
  • Att fatta beslut – när ska jag reagera
  • Konflikthantering i praktiken
  • Att skydda sig själv och andra
  • Vad händer sedan, rutiner för efterarbete

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.