Öppna kurser

Anläggningsskötare brandlarm

När stora värden står på spel är ett brandlarm ett effektivt sätt att skydda sig mot större skador vid brand. Korrekt installation är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem. För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Utbildningsmål

Att ge en grundläggande utbildning för en person som är utsedd till anläggningsskötare för en brandlarmanläggning. Utbildningen syftar till att ge den utbildning som behövs för att anläggningsskötaren ska kunna sköta en brandlarmanläggning på ett kvalificerat sätt som uppfyller de krav som ställs.

Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110:7 Bilaga C.

Målgrupp

Personer som verkar som anläggningsskötare för brandlarmanläggningar.
Kursen är också lämplig för personer som har ett övergripande ansvar för brandlarmanläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig person.

Kursinnehåll

  • Kravställare / Myndighetskrav /Försäkringskrav
  • Regler för utförande och skötsel av en brandlarmanläggning
  • Systemuppbyggnad, komponenter
  • Onödiga larm, hur uppstår de och hur kan de undvikas?
  • Vilka krav ställs på underhåll, provning och kontroll?
  • Vilka krav ställs på anläggningsskötaren?
  • Vad gäller vid frånkopplingar?
  • Allmän brandkunskap