Öppna kurser

Anläggningsskötare vattensprinkler

Ett sprinklersystem är, utan jämförelse, det effektivaste sättet att skydda sina fastigheter mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem. För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Utbildningsmål

Att ge en grundläggande utbildning för en person som är utsedd till anläggningsskötare för en vattensprinkleranläggning. Utbildningen syftar till att ge den utbildning som behövs för att anläggningsskötaren ska kunna sköta en sprinkleranläggning på ett kvalificerat sätt som uppfyller de krav som ställs.

Utbildningen uppfyller kraven i SBF 120:7 Bilaga 120-06.

Målgrupp

Dig som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

Kursinnehåll

 • Kravställare och regler
 • Systemtyper
 • Dimensionering
 • Sprinklerhuvuden och övriga komponenter
 • Vattenförsörjning, sprinklercentral och
 • pumpcentral
 • De viktigaste placeringsreglerna för
 • sprinklerhuvuden
 • Orienteringsritningar, anläggarintyg och
 • besiktning
 • Skötsel och underhåll enligt reglernas krav
 • Kontrolljournaler
 • Genomgång av en sprinklercentral