Öppna kurser

Avflyttningsbesiktning av lägenheter - fördjupning med erfarenhetsutbyte

Var med och diskutera och ta del av olika former av besiktningsproblem som inrapporterats av många medarbetare på bostadsföretag runt om i landet.

Vi har samlat på oss mycket erfarenheter under de många år vi bedrivit utbildning inom Avflyttningsbesiktning. Vi träffas under trevliga former på internat, där du får många tillfällen till erfarenhetsutbyte och nätverka med andra besiktningsmän/kvinnor.

Utbildningsmål

Efter denna fördjupningskurs kommer du att på egen hand kunna genomföra avancerade lägenhetsbesiktningar av mer svårbedömda fall.

Målgrupp

Besiktningsmän, bovärdar, fastighetsvärdar, förvaltare, uthyrningspersonal och andra som jobbar med lägenhetsbesiktningar och som besiktat en tid och därmed hunnit skaffa sig mer erfarenhet inom området besiktning.

Kursinnehåll

Vi repeterar delar av grundkursen samt ägnar mer tid åt juridiska aspekter. Grupparbeten varvas med föreläsningar och erfarenhetsutbyten deltagare emellan. Vi kommer med din hjälp att påbörja företagets möjlighet att bygga upp rutiner och policy i en besiktningshandbok för avflyttningsbesiktningar. Våtrumskontroller, myndighetskrav och bostadsanpassning kommer också att diskuteras.

Kort repetition av grundkursen

Dag 1

 • Hur förbättrar vi samsynen i besiktningsarbetet?
 • Policyfrågor vid besiktning
 • Checklistor el, våtrum, städ
 • Funktionsbesiktning, inflyttningsbesiktning
 • Bostadsanpassning
 • Fördelar med besikningshandbok
 • Hur kan vi använda besiktningstillfället till fler kontroller i lägenheten?
 • Grupparbeten och erfarenhetsutbyten
 • Samkväm med erfarenhetsutbyte och nätverkande

Dag 2

 • Juridiska problem - Fördjupning med jurist
 • Aktuella domar
 • Aktuella frågeställningar från deltagare

Förkunskapskrav

Avflyttningsbesiktning av lägenheter - grundkurs.

Internat

Kursen genomförs på internat där vi tar hand om bokning av logi för samtliga deltagare. Har du har en bit att resa och vill anlända till konferensanläggningen kvällen före så anmäler du det i bokningen. I priset ingår:
Dag 1 - Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, middag och logi.
Dag 2 - Frukost, förmiddagsfika och lunch