Öppna kurser

Avflyttningsbesiktning av lägenheter - grundkurs med praktisk besiktning

Bra verktyg och dokumenterade rutiner gör att du har du större chans till ett lyckat resultat vid en avflyttningsbesiktning.

Att göra en korrekt avflyttningsbesiktning av en lägenhet är så mycket mer än att bara titta på ytskikt och räkna plugghål.

Det är lätt att göra fel och företaget har inte alltid enhetliga rutiner att luta sig mot. Med god planering, bra verktyg och dokumenterade rutiner har du större chans till ett lyckat resultat. Lägenhetsbesiktningar vid avflyttning är idag en uppgift som allt oftare utförs av fastighetspersonalen i det egna bostadsområdet.

Utbildningsmål

Här lär du dig hur man bör agera för att nå bästa resultat med korrekta avslut och på så sätt slippa onödiga och tidsödande diskussioner med hyresgäster. Du får grundläggande kunskaper i ämnet vilket gör dig trygg i din roll och som leder till att du självständigt kan utföra egna avflyttningsbesiktningar i hyreslägenheter.

Kursinnehåll

Under kursen besiktar vi en lägenhet i grupp, jämför resultaten och diskuterar oss fram till en enighet i bedömningen.

Dag 1

 • Syftet med besiktning - rutiner
 • Det juridiska ramverket för besiktningar
 • Besiktnings- och debiteringsproblematik
 • Material, inredning
 • Vilka åtgärder är bruksvärdessänkande och hur kan dessa hanteras?
 • Hur mycket av besiktningsunderlaget kan man använda för att planera underhåll samt för att förebygga skador?
 • Fastighetens inre underhåll

Dag 2

 • Övningsbesiktning av en lägenhet i grupp, vi jämför resultaten och diskuterar oss fram till en enighet i bedömningen
 • Dokumentation
 • Avskrivningar, nyckeltal och uträkningar
 • Inflyttningsbesiktning
 • Kan vi förbättra och utveckla företagets rutiner för att få en enighet i bedömningen?
 • Besiktningsmannens kundbemötande – en framgångsfaktor
 • Juridiska fall - gruppdiskussion

Vem riktar sig kursen till

Besiktningsmän, bovärdar, fastighetsvärdar, förvaltare, uthyrningspersonal och andra som jobbar med lägenhetsbesiktningar.