Öppna kurser

Besiktning av brandceller

Brandspridning mellan brandceller i våningsplan och installationsstråk utgör de stora brandfarorna i dagens byggnader.

Med hyresgästanpassningar och mindre ombyggnationer i husen så händer det att just brandskyddet glöms bort, trots erfarna byggföretag och installatörer. Stambyten och fiberinstallationer mm dras igenom brandcellerna, dessa är viktiga att hålla koll på. En effektiv brandtätning av genomföringar kan skilja på tillbud och katastrof! Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. Det ska alltid ske efter ombyggnadsarbeten då nya genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd.

Utbildningsmål

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. Här lär du dig hur du bäst förhindrar brandspridning mellan brandceller t.ex. mellan våningsplan och installationsstråk, träna ögat för de stora brandfarorna i dagens byggnader. Skapa rutiner för de mindre ombyggnationerna i huset så vi har kontroll över brandcellen. Du får kunskap om hur en effektiv brandtätning av genomföringar kan skilja på tillbud och katastrof. Du lär dig också vad som avses med brandcell och den juridiska aspekten av brandskydd för denna.

Målgrupp

Besiktningsmän, bovärdar, fastighetsvärdar, fastighetstekniker, förvaltare m.fl.

Kursinnehåll

  • Vad är en brandcell?
  • Vad säger lagen?
  • Materialval vid tätning
  • SBA
  • Rutiner vid ombyggnad, installationsarbeten mm