Öppna kurser

Måleribesiktning

Beställning och avrop på måleriarbeten kan idag vara ett svårt och omfattande arbete.

Stigande efterfrågan på måleriarbeten gör idag konkurrensen nästan obefintlig vid upphandling. Kvaliteten på utförda arbeten idag är lägre på grund av rådande marknadsläge.

Utbildningsmål

Kursens syfte är att stärka beställaren i sin roll att avropa måleriarbeten i konkurrens mellan målerientreprenörerna samt att erhålla hög avtalad kvalitet på utförda arbeten. Efter kursen kommer du att kunna förstå målarnas fackspråk och bättre avgöra målerikvalitet mellan de olika behandlingar som föreslås. Du kommer att kunna läsa avtal/offerter och fakturor från måleriföretagen samt avgöra, vad som är fackmannamässigt utförande och vad som gränsar till fuskarbeten.

Målgrupp

Alla som beställer måleriarbeten i fastighetsförvaltningen såsom Förvaltare, Bovärdar m fl.

Kursinnehåll

Kursen ger dig ökade kunskaper om besiktning av måleriarbeten, invändig målning samt måleribranschen i stort. Du får bra förutsättningar att diskutera med målaren om utförandet och slipper på så sätt överraskande tilläggskostnader utöver avtalet. Kursen ger dig mer målad yta till budgeterad kostnad, utan att göra avkall på kvalitéten.

 • Förbesiktning inför måleristart - slutbesiktning
 • Måleriavtal i företaget
 • Får man det man köper? - checklistor
 • Dokumentera överenskomna åtgärder
 • Rätt behandling relaterat till ytan som ska målas
 • Är målad yta rätt utförd? Fackmässighet
 • Nedskrapad tapet
 • Hur utmärker sig en bra entreprenör? Vart är måleriet på väg?
 • Målade våtrum
 • Egenkontroll
 • Tilläggsarbeten
 • Materialkunskap