Öppna kurser

Skadebesiktning av våtrum

Det ligger stor vikt i att ha ett medvetet och strukturerat arbete

Att medvetet och strukturerat lokalisera fel och brister i våra våtrum är idag en lönsam affär. Den här kursen ger dig goda kunskaper i att upptäcka och förebygga skador i våtrum. Med rätt kunskaper kan vi möta entreprenören på ett professionellt sätt.

Utbildningsmål

Vi vill genom den här kursen ge dig goda kunskaper i att hantera förebyggande åtgärder samt att kunna beställa rätt åtgärder av entreprenörer vid Rot-byggen.

Målgrupp

Fastighetspersonal, kvartersvärdar, husvärdar, tekniker, förvaltare, områdeschefer samt besiktningspersonal och skadereglerare.

Kursinnehåll

 • Golv med plastmattor
 • Golv och vägg med keramiska plattor
 • Väggar med våtrumstapet och väggmattor
 • Kökets svaga punkter
 • Målade våtrum
 • Fuktteori – mätmetoder
 • Besiktning checklista
 • Krav i byggbestämmelser och branschregler i våtrum
 • Viktigt att tänka på vid upphandling
 • Ventilation – våtrum
 • Försäkringar – vattenskador
 • Råd och anvisningar för boende
 • Vattenskaderapporter 2011
 • Vattenskadeutredningen bostadsrätter
 • VVS i – branschen