Öppna kurser

Skadedjursbekämpning i fastigheter

Har ni problem med skadedjur i fastigheterna?

Småkryp, ohyra och skadedjur är idag dessvärre ett ökande problem i fastighetsförvaltningen som inte alltid är så enkelt att få bukt med. I naturen är de ofta ett viktigt inslag men att dela utrymmen med dessa insekter eller småkryp är inte särskilt trevligt och inte heller särskilt hälsosamt. PLUS har  därför arbetat fram en utbildning där syftet är att få en grundläggande förståelse för skadedjur och hur vi kan bekämpa dessa i våra fastigheter, med fokus på bostäder och kommersiella lokaler.

Utbildningsmål

  • Grundläggande kunskaper om skadedjur
  • Grundläggande kunskaper om sanering och saneringsmetoder
  • Kunskaper i hur man förebygger uppkomsten av skadedjur
  • Grundläggande kunskaper om lagar och krav samt fastighetsägarens ansvar gällande skadedjur och skadedjursskydd
  • Grundläggande kunskaper om förgiftning och behandling av förgiftning

Målgrupp

Fastighetsägare, Förvaltare, Bovärdar, Fastighetsskötare m fl. som stöter på skadedjursproblematiken i fastighetsförvaltningen