Öppna kurser

Statuskontroll av elinstallationer

Vilka regelverk gäller när vi bygger om och renoverar. Vad gäller egentligen vid vår kontroll och tillsyn av fastigheternas elinstallationer?

Det är viktigt för dig, fastighetsföretaget och för dina hyresgästers säkerhet att du känner till vilka säkerhetsåtgärder och krav som finns på befintliga elinstallationer i våra hus och lägenheter.

Utbildningsmål

Utbildningen skall ge en ökad och en uppdaterad förståelse för Era statuskontroller
(elbesiktningar). Den ger Er en ökad kunskap för elinstallationer i bostäder och allmänna bostadsutrymmen samt gällande regler och föreskrifter.

Målgrupp

Husvärdar/bovärdar, reparatörer, fastighetskötare, vaktmästare,
besiktningsmän.

Kursinnehåll

Myndigheternas krav vad gäller kontroll och tillsyn av elinstallationer

 • Vad säger Arbetsmiljölagen?
 • Elsäkerhetsverkets krav?
 • Vad måste sitta vart och varför när det gäller jordade uttag?
 • Hur mycket styr byggår?
 • Ombyggnad, renovering?
 • Övriga myndighetskrav?
 • Hur delegerar vi?
 • Vem har vilket ansvar?
 • Vad är elektrisk behörighet? Vad är en elinstallatör?
 • Måste man ha en elarbetsansvarig/elsäkerhetsledare?
 • Vad får mekaniker m.fl. utföra?
 • Mätinstrument, vad är lämpligt att mäta och hur?
 • Enkel felsökning – varför löser JFB