Öppna kurser

Underhållsplanering för fastighetsbranschen

Underhållsplanering är en användbar arbetsmetodik som hjälper dig att få kontroll över fastighetsbeståndet.

Det finns mycket att vinna på att jobba på ett förebyggande och strukturerat vis med fastighetsunderhåll. Underhållsplanering är en användbar arbetsmetodik som hjälper dig att få kontroll över fastighetsbeståndet. Spara både tid och pengar.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning kommer du att ha översiktliga kunskaper om hur du analyserar en fastighet ur ett underhållsperspektiv, hur du planerar, samordnar och följer upp underhåll samt hur du använder ekonomiska nyckeltal i underhållsarbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning och underhåll av fastigheter och vill ha kunskap om du hur kan optimera underhållsarbetet.

Innehåll

I utbildningen får du översiktliga kunskaper om följande områden:

  • Grundläggande terminologi i underhållsteknik enligt AFF.
  •  Olika typer av underhåll och hur de samverkar.
  • Datorstödd underhållsplanering.
  • Underhållsplanering som kontinuerlig och värdeskapande arbetsmetodik i förvaltningen.
  • Strategier för underhåll av större fastighetsbestånd.