Öppna kurser

Fukt och mögel

Det största byggtekniska problemet.

Fuktskador utgör idag utan konkurrens det största byggtekniska problemet. Sviter av fuktskador, röta och mögel är ofta mycket kostsamma att åtgärda. Husets VVS-installationer och våra boendevanor samt yttre förutsättningar som klimat och läge är de vanligaste källorna till fukt- och mögelskador!

Utbildningsmål

Efter den här kursen kan du analysera och finna orsaken till problemet samt förebygga uppkomsten av fukt och mögel.

Målgrupp

Förvaltare, fastighetschefer, områdeschefer,
bovärdar, fastighetstekniker m fl.

Kursinnehåll

 • Problem med sjuka hus
 • Hur påverkas människan?
 • Allmän fuktteori
 • Fuktkällor, fuktvandring, fuktmätning
 • Hur påverkar fuktbyggnadsmaterial?
 • Vad är mögel och bakterier?
 • Hur fastställs förekomst av mögel?
 • Flytspackelproblem
 • Vilka problem kan uppstå i våtrum?
 • Energisparande åtgärder – skapar det fuktproblem?
 • Skadeutredning, saneringsmetoder
 • Förebyggande åtgärder för grund, källare, tak