Öppna kurser

Fukt och mögel

Att kunna göra rätt bedömningar vid planering av underhåll och att renovera sina fastigheter i rätt steg ur ett fuktperspektiv är av största vikt både när det gäller ekonomi men också för att inomhusmiljön ska säkras.

Fuktskador utgör idag utan konkurrens det största byggtekniska problemet. Sviter av fuktskador, röta och mögel är ofta mycket kostsamma att åtgärda. Husets VVS-installationer och våra boendevanor samt yttre förutsättningar som klimat och läge är de vanligaste källorna till fukt- och mögelskador.

Det ligger ett stort ansvar hos fastighetsägaren när det gäller inomhusmiljöproblem och att ha rätt hantering och ett snabbt agerande vid vattenskador samt fuktskador gör att det aldrig behöver utvecklas till en mikrobiell skada. Fel hantering brukar öka kostnaden för åtgärderna med 10 gånger värdet än vid rätt hantering.

Utbildningsmål

Efter den här kursen kan du analysera och finna orsaken till problemet samt förebygga uppkomsten av fukt och mögel.

Målgrupp

Förvaltare, fastighetschefer, områdeschefer,
bovärdar, fastighetstekniker m fl.

Kursinnehåll

 • Problem med sjuka hus
 • Hur påverkas människan?
 • Allmän fuktteori
 • Fuktkällor, fuktvandring, fuktmätning
 • Hur påverkar fuktbyggnadsmaterial?
 • Vad är mögel och bakterier?
 • Hur fastställs förekomst av mögel?
 • Flytspackelproblem
 • Vilka problem kan uppstå i våtrum?
 • Energisparande åtgärder – skapar det fuktproblem?
 • Skadeutredning, saneringsmetoder
 • Förebyggande åtgärder för grund, källare, tak