Öppna kurser

Fuktmätning i praktiken

Fukt orsakar ofta problem i våra fastigheter med stora kostnader som följd. Det är därför mycket viktigt att hålla kontroll på fukten innan skador uppstår.

Lika viktigt är det att efter en skada, grundligt kontrollera torkningsförloppet. I båda fallen är det självklart att den som utför mätningarna måste känna till mätprincipen för olika mätare och veta fuktens fysik. Denna kurs ger svar på dessa frågor.
Fuktproblemet är omfattande i våra fastigheter beroende på fastighetens ålder och användning. Fuktproblemen orsakar också problem med inomhusklimatet
och för att kunna komma tillrätta med problemen är det nödvändigt att med kunskaper kunna fastställa om det finns något fuktproblem i våra fastigheter.

Utbildningsmål

Ge deltagarna så god inblick i mätteknik och fuktlära att de kan utföra de vanligen förekommande mätuppdragen. Teoretiska och praktiska kunskaper om mätteknik. Efter kursen ska man kunna utföra egna mätningar, känna till och kunna sköta de olika instrument som används vid mätning och indikering.

Målgrupp

Dig som för egen del, eller för ditt arbete, vill få förklarat fysikens grundlagar som påverkar skador i byggnader och vår hälsa.

Kursinnehåll

  • Fuktkvot, Relativ fuktighet
  • Vatteninnehåll
  • Daggpunkt, Fuktens dynamik
  • Mätinstrument
  • Sorptionskurvor
  • Sambandet mellan fukt och temp och slungpsykrometer med Mollierdiagrammet

Halva dagen kommer att ägnas åt praktiska mätövningar. Teori blandas med praktiskt handhavande av mätare och diskussion runt intressanta fall från
vardagen.

Denna kurs, tillsammans med kurserna Fukt och Mögel samt Skadebesiktning av våtrum, ger en helhetskunskap och en branschstandard till fastighetspersonal så att de kan ge kunderna ett bättre inomhusklimat.