Öppna kurser

Säker Vatteninstallation

För fastighetsbranschen. Nya branschregler 2016:1.

Presentation

Utbildningen är särskilt framtagen för beställare av säker vatteninstallation. Utbildningen sker under en halv dag då information gällande Säker Vatteninstallation och dessa nya branschregler 2016:1 genomförs.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs skall du veta hur du följer regelverket, t ex vid montering enligt Säker Vatteninstallation 2016:1, du skall även kunna ha en bra dialog med entreprenör i samband med beställning och besiktning av deras installation.

Kurslängd

½ dag

Målgrupp

Fastighetsvärd, husvärd/bovärd, fastighetsskötare, förvaltare, tekniker m.fl.

Kursinnehåll

  • Genomföringar i vägg
  • Byggtekniska förutsättningar
  • Genomföringar i golv
  • Skydd mot Legionella
  • Monteringsplatta för golvbrunn
  • Säker Vatteninstallation i kök
  • Monteringsanvisningar/infästningar
  • Vad gäller för jobb före och efter 1 januari 2016?

Kursdokumentation

Branschregler Säker Vatteninstallation 2016:1

Kursledare

Willy Svensson har mångårig erfarenhet från utbildning i Säker Vatteninstallation och har redan genomfört flertalet kurser med version 2016:1.