Öppna kurser

Värme och ventilationsteknik - fördjupning

Vi startar dag 1 med lunch och avslutar dag 3 kl 14.00 med fika.

Presentation

Kursen delas upp i en teoretisk del och en praktisk del. I den teoretiska delen behandlar vi frågor inom området ventilations- och värmesystemens uppbyggnad och dess funktion i fastigheters drift. I den praktiska delen besöker vi en byggnad och pekar på produkter och beskriver funktion samt intervall för drift & underhåll. Vi lär oss att använda mätinstrument på den utrustning vi behandlat tidigare och utifrån mätresultaten sammanställer vi funktion och redovisar resultatet.

Kursinnehåll

  • Shuntgrupper till byggnadens värme och ventilationssystem
  • Pumpar och fläktar
  • Styr & Regler
  • Värmeväxlare för värme och ventilation
  • Lyfter frågor som vanliga fel samt energibesparing

Utbildningsmål

Att med egen kunskap kunna kontrollera anläggningar och fatta korrekta beslut i driftsfrågor. Med god kunskap om hur systemen är tänkta att fungera så kan du själv avgöra vilka insatser som behövs för att optimera driften. Ett annat syfte med kursen är att få insikt om vilka krav som är relevanta att ställa vid upphandling av serviceavtal på värme och ventilationsanläggningar.

Förkunskapskrav

Värme & ventilationsteknik för fastighetsvärdar 2 dagar eller likvärdigt