Öppna kurser

Värme och ventilationsteknik för fastighetsvärdar

Inomhusklimatet upplevs olika av olika människor och det är många faktorer som styr vad hyresgästen upplever som ett bra klimat.

Bristande ventilation förorsakar fukt och mögelskador, den gör att en lägenhet kan bli för kall eller för varm, den kan till och med göra oss sjuka och det är värmesystemet eller ventilationen som är orsak till detta. Det finns ett regelverk att luta sig mot och med regelverket i ryggen och goda kunskaper om värme och ventilationssystemens funktion finns förutsättningar att komma tillrätta med problemen. Genom att engagera sig i husets energianvändning kan man som fastighetsvärd bättre hantera den besvärliga medlarrollen och också förklara för hyresgästerna hur deras beteende påverkar huset.

Utbildningsmål

Efter avslutad kurs skall du kunna ha en bra dialog med hyresgästen gällande värme- och ventilationsproblem samt med entreprenörer i samband med beställning och utförande av driftrelaterade arbeten.

Målgrupp

Fastighetsvärdar, Husvärdar/Bovärdar, Fastighetsskötare, Förvaltare och Vaktmästare m.fl.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

 • Därför måste vi ventilera
 • Varifrån kommer fukten?
 • Relativ luftfuktighet
 • Så sprids matos
 • Drag
 • Imma på fönster
 • Kalla element
 • Olika ventilationssystem
 • Luftbehandlingsaggregat, funktion
 • Värmesystemets funktion
 • Lägenhetens värmebalans
 • Kontrollmätning av temperatur och luftomsättning
 • Myndighetskrav – Sofs – BBR
 • Tappvatten och Legionella
 • I utbildningen ingår både teori och praktik