Öppna kurser

Elsäkerhet och Elansvar

Har du kunskap om de nya reglerna för elarbete som gäller?

Vi erbjuder en utbildningsdag för dig som är fastighetsförvaltare/arbetsledare och har personalansvar för fastighetsvärdar/fastighetsskötare.

Denna utbildningsdag ger dig de kunskaper som krävs för att kunna upprätta ett eget egenkontrollprogram och kunna göra en auktorisation av verksamheten. Arbete på och invid elanläggning ska kunna ske med  nödvändig säkerhet enligt starkströmsföreskrifternas krav. Vi går igenom de krav som ställs i den nya Elsäkerhetslagen och behandlar frågeställningar i det vardagliga arbetet med praktiska exempel, diskussioner och övning.

Presentation av innehållet

  • Enkla arbeten som t.ex. byte av vägguttag och strömbrytare är fortfarande tillåtet enligt gamla föreskrifter. Arbetsgivaransvaret för personalens utbildning och kompetens gäller alltid.
  • Arbeten som faller under begränsad behörighet som t.ex. inkoppling av en spis eller tvättmaskin, byte av en pump, byte av en ljusarmatur i trapphus eller badrum skall följa de nya reglerna.
  • Om du utför behörighetspliktiga arbeten räknas du efter den 1 juli 2017 som ett elinstallationsföretag.
  • Du skall bygga upp ett egenkontrollarbete för dessa elarbeten.
  • Om du utför elarbeten på annans anläggning måste du registrera dig hos elsäkerhetsverket som ett auktoriserat företag.
  • Du måste ha en anställd eller en konsult med behörighet som ansvarar för registrering och regelefterlevnad i företaget.

Kursens mål och syfte

Att tydliggöra på vilket sätt man får lov att utföra elinstallationsarbete från och med den 1 juli 2017 och hur skyldigheter och ansvar är fördelade enligt lag och föreskrifter.